Krzakiewicz K. (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, AE, Poznań 2008

Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, AE, Poznań 2008

Cyfert Sz., Granice organizacji, UE, Poznań 2012

Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 2009

E.Kowalczyk, Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011.